PRIVACYVERklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over hoe er met jouw gegevens wordt omgegaan, wat jouw rechten zijn met betrekking tot je gegevens en waarom deze worden opgeslagen.


1. Contactgegevens

2. Verwerking van persoonsgegevens

3. Bijzondere persoonsgegevens

4. Doeleinden

5. Bewaartermijn

6. Doorgifte aan derden en geheimhouding

7. Google Analytics

8. Rechten

9. Cookies

10. Beveiliging

11. Wijzigingen

 

 

1. Contactgegevens

PilonMedia V.O.F.

Torenstraat 3

7107 DC Winterswijk

(06) 22 30 70 91 / (06) 12 05 69 36

www.pilonmedia.nl

 

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

PilonMedia V.O.F. respecteert privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. PilonMedia V.O.F. kan persoonsgegevens van jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van PilonMedia V.O.F. en/of omdat je deze zelf verstrekt tijdens het invullen van een contactformulier. De gegevens die verwerkt kunnen worden, zijn:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Foto's/video's in opdracht van jou gemaakt
 • Overige gegevens die je verstrekt per contactformulier, telefonisch, mail, social media of anders

 

3. Bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgegevens van kinderen van 16 jaar of jonger worden alleen verwerkt met toestemming van ouder(s)/voogd.

 

 

4. Doeleinden

Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. Hieronder valt:

 • Telefonisch, WhatsApp, mail, Facebook of Instagram contact;
 • Het reserveren/bestellen van een dienst/product op onze website
 • Het reserveren/bestellen van een dienst/product in onze studio
 • Het afleveren van (foto)producten
 • Financiële verwerking

Onze website en e-mail worden gehost via Jimdo. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Indien je foto's worden verstuurd via WeTransfer, is deze privacyverklaring van toepassing.

 

 

5. Bewaartermijn

PilonMedia V.O.F. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, of wettelijk verplicht, om de doelen te realiseren. Contactgegevens blijven bewaard tot je verzoek indient deze te verwijderen of in het geval PilonMedia V.O.F. beëindigd. Een gedeelte van de RAW/JPG/MP4-bestanden die in opdracht van jou worden gemaakt, worden minimaal 3 jaar door ons bewaard. 

 

 

6. Doorgifte aan derden en geheimhouding

PilonMedia V.O.F. verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

 

7. Google Analytics

Wij willen graag weten hoe bezoekers onze website gebruiken. Daarom maken wij gebruik van Google Analytics. Via onze website worden er daarom cookies van Google geplaatst, zodat Google deze verkregen informatie voor ons kan analyseren en statistieken bij kan houden. Gegevens die Google op deze website verzameld zijn anoniem, en worden dus niet gekoppeld aan een naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Google zal de verkregen informatie uitsluitend met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie van Google verwerken. 

 

 

8. Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, deze te corrigeren of te verwijderen indien die gegevens onjuist, niet van belang zijn, of in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor inzage, correctie of verwijdering van je gegevens kun je contact met ons opnemen via info@pilonmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, willen we je verzoeken een kopie van je ID-bewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook onderaan het document), het documentnummer en je burgerservicenummer (BSN) onleesbaar/onherkenbaar. Dit is ter bescherming van je privacy. PilonMedia V.O.F. zal zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 4 weken, op je verzoek reageren.

 

Je hebt het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met de overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van PilonMedia V.O.F. schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door jou ondertekende contracten over het gebruik van foto's in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

 

9. Cookies

Onze website verzamelt informatie met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek wordt opgeslagen op de computer, tablet of telefoon. De cookies worden gebruikt voor zowel functionele als analytische doeleinden, met behulp van Google Analytics, om te zorgen voor een goed werkende website en het verbeteren van gebruikersgemak. Hiermee worden bezoekersgegevens vastgelegd, zoals het IP-adres en welke pagina's er zijn bezocht. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van de browser.

 

 

10. Beveiliging

PilonMedia V.O.F. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jimdo maakt gebruik van de service 'Let's Encrypt' voor de versleuteling (HTTPS via TLS) van Jimdo-websites van Jimdo-gebruikers. Via de certificaten kunnen zij een transportencryptie aanbieden, die communicatie met een Jimdo-website beschermt tegen toegang van onbevoegde derde partijen. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met PilonMedia V.O.F. via info@pilonmedia.nl.

 

 

11. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. De meest actuele versie zal beschikbaar zijn op onze website.

Bezoek ons:

Fotostudio PilonMedia

Torenstraat 3

7101 DC Winterswijk

 

T: (06) 22 30 70 91

M: info@pilonmedia.nl

 

Openingstijden:

Maandag 13:00 uur - 17:30 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09:30 uur - 17:30 uur
Zaterdag Op afspraak geopend
Zondag Op afspraak geopend

Aangepaste openingstijden:

Wegens vakantie zijn wij gesloten van donderdag 24 december 2020  t/m zondag 3 januari 2021.

Volg jij ons al op Facebook?